Khunchorn Technology Ltd.,Part | Tel : 02 549 5313 | Fax : 02 549 5312

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านขบวนการ EC

 
 
 

Electrocoagulation system , EC system , EC Water treatment ,Water treatment , รับสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,ระบบตกตะกอนด้วยไฟฟ้า,บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,การตกตะกอนด้วยไฟฟ้า,Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment,อีเล็กโตรโคแอกุเลชั่น,การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ,เครื่องทำ Coagulation ด้วยไฟฟ้า,ระบบ electrocoagulation,การตกตะกอนด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อบําบัดน้ำสีย,การตกตะกอนด้วยระบบ EC , EC system , หลักการบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ระบบบำบัดน้ำเสีย EC , ระบบเร่งการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า , ระบบแยกตะกอนออกจากน้ำด้วยไฟฟ้า , ใช้ไฟฟ้าบัดบัดน้ำเสีย , เครื่องบำบัดน้ำเสีย,จำหน่ายเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,แก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ตกตะกอนยาก , ระบบแยกโลหะออกจากน้ำเสีย , แยกโลหะหนักออกจากน้ำ , แยกสารแขวงลอยจากน้ำเสีย , โรงงานบำบัดน้ำด้วยไฟฟ้าเคมี , น้ำเสียตกตะกอนด้วยไฟฟ้า , เพิ่มประสิทธิภาพการตกจะกอนให้ระบบบำบัดน้ำเสียให้โรงบำบัดน้ำเสีย , ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร , สร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ออกแบบระบบ Electroflotation,Electro coagulation หรือ EC เป็นขบวนการที่ใช้บำบัดน้ำเสีย หรือน้ำประปา ด้วยขบวนการทางไฟฟ้าถือว่าเป็นขบวนการทำตกตะกอนด้วยไฟฟ้า ที่ถือว่าได้คุณภาพดีกว่า การใช้สารเคมี (สารส้มหรือเฟอริกคลอไรค์)น้ำผ่านขั้นตอนการทำ EC จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการตกตะกอน เพื่อแยกน้ำดีและตะกอน ก่อนที่จะส่งไปบำบัดต่อไป ,ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ,Electroflotation,Electroflotation, Dissolved air flotation,Dispersed air flotation ,Electroflotation in wastewater treatment , Electroflotator system , Nano air buble pump , nano air bubble generator,nano spa system,nano bubble , micro bubble ,

Electrochemical cell for removing contaminants from a wastewater stream, Wastewater treatment through electofloatation , เครื่องผลิตฟองอากาศนาโน, เครื่องผลิตนาโน Bubble , Nano bubble machine,Nano bubble generator
 

 

 
 

  น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่ารังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติก็จะทำให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียหายได้
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำเสียได้ที่ http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html )

  รูปแบบการบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายรูปแบบ ที่เคยรู้จักและนิยมใช้กันมามีเกือบ 6 แบบ ดังนี้

    
1.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
    
2.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
    
3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
     4.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
     5.ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch)
     6.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC)

  การบำบัดด้วย 6 วิธีการเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยหลายๆในการเลือกใช้ระบบต่างๆ เช่น

     1.สถานที่หรือพื้นที่ มีมากพอรองรับกับการติดตั้งระบบได้หรือไม่
?
     2.ปัจจัยด้านงบลงทุน ก่อสร้าง ( ส่วนมากแปรผันตามขนาดของพื้นที่งานก่อสร้าง )
     3.ประเภทของ น้ำเสีย ปริมาณ ของน้ำเสียแต่ละประเภท
     4.ต้องมีบุคลากร หรือ นักเคมีบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ดูแลประจำใน
Plant ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยหรือไม่ ?
     5.ระบบที่จะสร้าง มีการก่อมลภาวะทางด้านต่างๆ ให้ผู้อาศัยรอบข้างหรือไม่
?
     6.ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกจะสามารถตอบโจทย์ ด้านคุณภาพ สี กลิ่น สารปนเปื้อนต่างๆของน้ำที่จะปล่อยออกได้จริงหรือไม่

  +++ อีกหนึ่งทคโนโลยีใหม่ๆกับเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบด้วยไฟฟ้า
  ที่คุณต้องพิจารณา ก่อนตัดสินใจลงทุน +++


  Electro coagulation
หรือ EC เป็นขบวนการที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย หรือน้ำประปา ด้วยขบวนการทางไฟฟ้า
  ถือว่าเป็นขบวนการทำตกตะกอนด้วยไฟฟ้า ที่ถือว่าได้คุณภาพดีกว่า การใช้สารเคมี
(สารส้มหรือเฟอริกคลอไรค์)
  น้ำผ่านขั้นตอนการทำ EC
จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการตกหรือแยกตะกอน เพื่อแยกน้ำดีออก ก่อนที่จะส่งไปบำบัด
  ค่าของน้ำ อื่นๆ อีกต่อไป

              บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า      บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า

   จากรูปด้านซ้ายมือ : เป็นน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ยากต่อการตกตะกอนและบำบัด
   และรูปด้านขวามือ : เป็นน้ำที่ได้จากการผ่านระบบ EC และทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 5
นาที

              บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า       บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า

  ข้อดีบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Electro coagulation & Electro flotation

  1. ระบบ EC เป็นเครื่องสำหรับบำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่สลับซับซ้อน ( นิยมใช้มากในต่างประเทศและบ้านเรา )
  2. น้ำเสียที่ผ่านระบบ
EC มีลักษณะ ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อโรค
  3. ตกตะกอนได้เร็ว..ลดการการทำงานหนักของ
Filter Machine
  4. น้ำจากระบบบำบัดด้วย EC มีค่าของ ของแข็งละลายน้ำน้อยกว่า วิธีที่ใช้สารเคมี สามารถบำบัดได้ง่ายกว่า
  5. ไม่พบปัญหาการปรับค่าที่
PH
ที่เดิมทีเกิดจากการเติมสารเคมีมากเกินไป.(Over dosing)
  6. ประหยัดพื้นที่มากกว่า 80
% ในการติดตั้งระบบ
  7. เจ้าของกิจการสามารถดูแลเองได้โดยง่าย ( หากต้องการ Save ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการเฝ้าดูแลระบบ )
  8. ประหยัดเวลาการบำบัด เพราะน้ำเสีย ไหลผ่านเข้าระบบ และออกมาเป็นน้ำดี พร้อมปล่อยสู่ธรรมทันได้ที..หากไม่นำกับไปใช้

  ข้อเสียและข้อจำเป็น ของการบำบัดด้วยระบบ EC

  1. อาจต้องมีการเปลี่ยนหรือล้างทำความสะอาด แผ่นอิเล็กโทรด เมื่อสกปรกบ้าง
  2. น้ำเสียที่จะนำมาทำการบำบัดด้วยวิธีการ
EC อาจต้องมีค่าความนำทางไฟฟ้าที่สูงพอ..
      (ควรส่งตัวอย่างมาให้ทดสอบ
ในห้อง LAB ก่อน)

  ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า หรือเครื่องบำบัดน้ำเสียระบบ EC system เหมาะสมกับทุกสถานที่ เนื่องจากเครื่องสามารถเคลื่อน
  ย้ายตำแหน่งได้ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงแรม
, ระบบบำบัดน้ำเสียห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า , ระบบบำบัดน้ำเสีย
  ของศูนย์อาหาร
, ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน , ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่ในหน่วยงานต่างๆ
  อื่นอีกมากมาย.....
 

 


คลิ๊ก >> ชมการสาธิต การบำบัดน้ำเสียและการทำตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
 

             ที่มาของรูปและหลักการจาก http://www.envirochemie.com/envirochemie/en_US/63.php     คลิ๊กที่รูปเพื่อ link ไปยัง VDO สาธิต

                                     
Electro coagulation (EC) and  Dissolved Air flotation system
                            Powered by Micro & Nano bubble technology.
 

  คลิ๊กเพื่อดูขนาดจริง ของเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า 6-10 QMPHเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,electro coagulation machine , EC machine
                      KCT เรายินดีออกแบบ สร้าง ตามขนาดและปริมาณน้ำเสีย ของท่าน
                

ตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปผลไม้
      ที่ผ่านการบัดด้วยระบบ
Electro floatation


เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,electro coagulation machine , EC machine
     (คลิ๊กบนรูปเพื่อดูภาพที่ขนาดใหญ่)

   
              ตัวอย่างน้ำเสียจากแหล่งน้ำเสียชุมชน
              ที่ผ่านการบัดด้วยระบบ
Electro floatation

 
 (คลิ๊กบนรูปเพื่อดูภาพที่ขนาดใหญ่)
 


ตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงาน
ผลิตอาหารและแช่แข็งอาหารทะเล ย่าน จ.สมุทรสาคร
 ที่ผ่านการบัดด้วยระบบ
Electro floatation
ไม่มีกลิ่นเหม็น และน้ำใสเกือบ 80-90% 

                   
ตัวอย่างน้ำเสียจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ
สภาพน้ำก่อนบำบัดเต็มไปด้วยไขมันแตกตัวผสมกับน้ำ
 ที่ผ่านการบัดด้วยระบบ
Electro floatation
ไม่มีกลิ่นเหม็น และน้ำใส ไม่มีไขมัน เกือบ 80-90%

 

 


รับออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ผลิตน้ำประปา
ประปาชุมชน ประปาสำหรับระบบอุตสาหกรรม น้ำประปาจากบ่อเก็บผิวดิน
ลำคลอง แม่น้ำ หรือ จากน้ำบาดาล มาตรฐานสากลยอมรับ
 


ระบบตกตะกอน ด้วยถังตกตะกอน
Clarifier Tank
 

ระบบกรองน้ำใส สะอาด ด้วยถังกรอง มาตรฐาน

ระบบน้ำประปาผิวดิน

ระบบกรองน้ำประปาผิวดิน

Electrocoagulation system , EC system , EC Water treatment ,Water treatment , รับสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,ระบบตกตะกอนด้วยไฟฟ้า,บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,การตกตะกอนด้วยไฟฟ้า,Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment,อีเล็กโตรโคแอกุเลชั่น,การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ,เครื่องทำ Coagulation ด้วยไฟฟ้า,ระบบ electrocoagulation,การตกตะกอนด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อบําบัดน้ำสีย,การตกตะกอนด้วยระบบ EC , EC system , หลักการบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ระบบบำบัดน้ำเสีย EC , ระบบเร่งการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า , ระบบแยกตะกอนออกจากน้ำด้วยไฟฟ้า , ใช้ไฟฟ้าบัดบัดน้ำเสีย , เครื่องบำบัดน้ำเสีย,จำหน่ายเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,แก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ตกตะกอนยาก , ระบบแยกโลหะออกจากน้ำเสีย , แยกโลหะหนักออกจากน้ำ , แยกสารแขวงลอยจากน้ำเสีย , โรงงานบำบัดน้ำด้วยไฟฟ้าเคมี , น้ำเสียตกตะกอนด้วยไฟฟ้า , เพิ่มประสิทธิภาพการตกจะกอนให้ระบบบำบัดน้ำเสียให้โรงบำบัดน้ำเสีย , ไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียได้อย่างไร , สร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ออกแบบระบบ Electroflotation,Electro coagulation หรือ EC เป็นขบวนการที่ใช้บำบัดน้ำเสีย หรือน้ำประปา ด้วยขบวนการทางไฟฟ้าถือว่าเป็นขบวนการทำตกตะกอนด้วยไฟฟ้า ที่ถือว่าได้คุณภาพดีกว่า การใช้สารเคมี (สารส้มหรือเฟอริกคลอไรค์)น้ำผ่านขั้นตอนการทำ EC จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการตกตะกอน เพื่อแยกน้ำดีและตะกอน ก่อนที่จะส่งไปบำบัดต่อไป ,ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า , ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ,Electroflotation,Electroflotation, Dissolved air flotation,Dispersed air flotation ,Electroflotation in wastewater treatment , Electroflotator system , Nano air buble pump , nano air bubble generator,nano spa system,nano bubble , micro bubble ,

Electrochemical cell for removing contaminants from a wastewater stream, Wastewater treatment through electofloatation , เครื่องผลิตฟองอากาศนาโน, เครื่องผลิตนาโน Bubble , Nano bubble machine,Nano bubble generator , เครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียโรงงานน้ำตาล
 


     ท่านที่สนใจระบบ EC จากเรา ท่านสามารถส่งน้ำเสียมาทดสอบประสิทธิภาพก่อนได้..ฟรี !!        
หรือติดต่อสอบถามเบื้องต้นกับทาง Service Engineering ได้ที่ 089-488-1120 
   

 
 
Khunchorn Technology Ltd., Part 13/9 M.11 Lamlukka Buengthonglang Pathumtani 12150
                                Tel : 02 549 5313 | Fax : 02 549 5312
Copyright © Khunchorn Technology Ltd., Part All right reserved.
E-mail : khunchorn.technology@gmail.com