Khunchorn Technology Ltd.,Part | Tel : 02 549 5313 | Fax : 02 549 5312

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ฟองอากาศไมโครนาโนบับเบิ้ล (Micro Nano bubble) คือ ชื่อเรียกของฟองอากาศขนาดเล็ก เล็กมากๆระดับไมโครและนาโน (หรือเล็กกว่าเส้นขนหลายๆร้อยเท่าพันเท่า) 

คำจำกัดความของฟองอากาศ ขนาดไมโครบับเบิ้ล คือ เราจะเห็นในรูปแบบฟองอากาศแบบละเอียดเป็น
น้ำนมสีขาวในช่วงที่เราเปิดเครื่องผลิตฟองอากาศที่เครื่องพ่นออกมาตามวิดีโอ..

 

 และส่วนไหนที่เรียกว่าฟองขนาดนาโนบับเบิ้ล ???

 คำจำกัดความของฟองอากาศ ขนาดนาโนบับเบิ้ล คือ ฟองอากาศขนาดเล็กมากๆที่ละลายไปฝังตัวอยู่ในน้ำ
 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยายหลายๆเท่า..แต่ในทางวิทยาศาสตร์เราสามารถใช้ลำแสง
  
         
 เลเซอร์มาช่วยในการทำให้เรามองเห็น..โดยอาศัยการสะท้อนของวัตถุต่อลำแสงที่เข้มข้น...

    
ด้วยคุณสมบัติฟองอากาศที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำได้นานจึงได้มีการวิจัยทดลองมาต่อยอดใช้ในการดำรงชีวิต..
ซึ่งจากการทดลองจากหลายๆ สถาบันพบว่า ฟองนาโน นี้มีประโยชน์มากมาย สามารถนำมาประยุกค์ใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน อาทิเช่น...

   1. ระบบบำบัดน้ำเสีย
:  ใช้แยกกากคอลลอย และเติมออกซิเจน ให้น้ำเสีย
   2. สุขภาพและความงาม
: อ่างอาบน้ำ Nano bath Spa , ระบบอ่างวารีบำบัด
   3. การเกษตร :  เติมอากาศให้แก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา,เติมอากาศให้ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
   4. ทางการแพทย์
: รักษาโรคผิวหนัง ระบบอ่างวารีบำบัด
   5. อาหาร
:  ส่วนใหญ่ใช้ในการล้าง แช่ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ผักผลไม้ อาหารสด และ ผลิตน้ำดื่ม
  
ฟองอากาศนาโนเกิดได้อย่างไร

 โดยการใช้เครื่องผลิตฟองอากาศไมโครนาโน ส่วนทั่วไปใช้หลักการเดียวกัน คือ อัดผสมอากาศเข้าไปกับน้ำ
 และมี
การควบคุมปริมาณน้ำและอากาศ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อกัน..ออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมและ
 สะดวกต่อการใช้งาน ตามรูปสินค้า เพียงติดตั้งต่อน้ำเข้าและน้ำออกไปใช้งานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

      ภาพแสดงสินค้ารุ่นต่างๆจากทางโรงงานผลิต KCTECH  (ประเทศไทย)
 

     

                         คลิ๊กชม
VDO  สาธิตการใช้งาน ลักษณะ และประสิทธิภาพฟองนาโน

                         1.  https://www.youtube.com/watch?v=IxziBcbFn7s  (อ่างอาบน้ำ นาโน สปา)
                         2.  https://www.youtube.com/watch?v=vRCn27rmZDs  (ใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย)     

 

                                             

 


          
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสั่งผลิตสินค้าและบริการได้ที่  
098-2154946
Email : wirote.meekunchorn@gmail.com
Line ID :
nanokctech
   

 
 
Khunchorn Technology Ltd., Part 13/9 M.11 Lamlukka Buengthonglang Pathumtani 12150
                                Tel : 02 549 5313 | Fax : 02 549 5312
Copyright © Khunchorn Technology Ltd., Part All right reserved.
E-mail : khunchorn.technology@gmail.com